37
DNI
21
GODZINY
36
MINUTY
04
SEKUNDY
+48
29 sierpnia 2022 r.
10:00 - 14:00 (na żywo)
Aby wziąć udział w webinarium wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Udział w webinarium upoważnia do skorzystania przez placówkę z promocyjnej ceny usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej, która wynosi jedyne 1500 zł netto *
Przekazywanie dokumentów
do składnicy akt
w placówce oświatowej.
Webinarium poprowadzi dyplomowany archiwista, który na co dzień zajmuje się nadzorem i prowadzeniem archiwów zakładowych i składnic akt (ponad 1300 m. b.).
strona abi.olsztyn.pl
* promocja ograniczona czasowo (lipiec i sierpień 2022r.) oraz terytorialnie (placówka pokrywa koszty dojazdu w wysokości stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, tj. 0,8358 zł/km w przypadku placówki spoza województwa warmińsko-mazurskiego).